Duygusal Zeka

Duygusal zeka; Psikolog Daniel Goleman’a göre, kendi duygularımız ve diğerlerinin duygu durumlarını anlama ve işleme kabiliyetidir.