Çocuklar

  • Ağır eleştirilere maruz kalan çocuklar
Çok ağır eleştirilmiş ve ebeveyn tarafından kötüye kullanılmış çocuk genellikle yapsam da yapmasam da fark etmez şeklinde düşünür. 
 
Bu tip bir çocuk ihtiyaçlarının karşılanmasını hak etmediğini düşünür ve mantıksız olsa da ebeveynlerinin beklentilerini ölçemediği için utanç hisseder.

  • Az destek görmüş ve kişisel kontrol kaybı hisseden çocuklar
Yalnızlaşırlar ya da nefreti besleyen grup arkadaşlıklarını ve etrafa/insanlara saldırarak farklıymış gibi algılanan kişilere yönelirler.


  • Davranış ve öğrenme problemi olan çocuklar
Başka insanların deneyimlediği öfke, iğrenme, kafa karışıklığı ve korku gibi duyguların sosyal işaretlerini okumakta güçlük çekerler. 
 
Nasıl hissettiklerine dair anlatımları kısırdır. Öfke konsepti vardır ancak bu duyguyu; gıcık olma, rahatsız olma, hayal kırıklığına uğrama ve kaygı gibi öfkenin altında yatan türevlerinden ayrıştıramazlar.


  • Duygusal yoksunluğa sahip çocuklar
11 ilâ 14 milyon arasında çocuk duygusal yoksunluk yüzünden risk altındadır.
 
Duygusal yoksunluğa sahip çocuklar; 
 
Karşılarındakiler isteklerini karşılamadıklarında üzülürler, kendi problemleri için başkalarını suçlarlar ve kendi yaptıklarının sorumluluklarını almazlar.


  • Fiziksel ve sözlü tacize uğrayan çocuklar
Bu haksız duruma karşı öfke geliştirir. 
 
Eğer evde asabiyet ve şiddet modellenmişse, çocuk baskının güçle alakalı olduğunu öğrenir.
 
Baskıcı ailelerde sadece bir mesaj vardır: ailenin en güçlü bireyi ne istiyorsa onu yap!

  • Heyecan için yaşayan çocuklar
Bu çocukların psikolojik sistemleri dış uyarıcılara cevap vermede daha yavaştır. Uyarılmışlığı hissetmek için yüksek heyecan ve riske ihtiyaç duyarlar. Masalsılık, belirsizlik, yüksek risk, çeşitlilik, kargaşa, yüksek yoğunluk ve çatışma ararlar. Bu tip çocuklar, adrenalin yükselten aktivite peşindedirler, yokuş aşağı hızlı bisiklet sürmek ya da yüksek yerlerden atlamak gibi... 
 
Fiziksel zarar görmekten korkmuyorlarmış gibi görünürler ve kendilerini attıkları tehlikenin de çok farkında değildirler. Evde kolaylıkla sıkılırlar ve sokakta daha çok zaman harcarlar ve başlarını derde sokma eğilimi gösterirler. 
 
Ahlaki pusulalarını kaybettiğinde ve yüksek öfke taşıdıklarında, büyük ihtimalle başkalarına zarar veren davranışlarda bulunurlar ve bu davranışlar onlar için heyecan vericidir.

  • Hırçın çocuklar
Çocuğun aşırı sinirli olması genellikle ebeveynlerin iki tip yaklaşımıyla ortaya çıkar; aşırı vericilik ve yetersiz vericilik. 
 
- Aşırı verici ebeveyn çocuğun her ihtiyacını karşılayandır. Bu durum çocuğun dünyanın onun etrafında döndüğünü düşünmesine yol açar.
 
Bu yüksek talepkâr çocuk istediği her şeyi elde etmesi gerektiğini düşünür ve elde edemediğinde kızmakta haklı olduğunu düşünür.
 
- Yetersiz verici ebeveyn ise çocuğuna bakıp büyütmeyendir. Ya evde değildir, ya da çocuğuyla ilgilenmek için her zaman çok meşguldür. 
 
Ebeveyn soğuk ve reddeden tavır içindedir, bu tip bir ebeveynin ya bir bağımlılığı vardır ya da kendisi de sinirli bir karakterdir. 

  • İhmal edilmiş çocuk
İhmal edilmiş, reddedilmiş ve terk edilmiş duyguları geliştirir. 
 
Bu çocuk her gün umutsuzluk, yanlış anlaşılmışlık, hayal kırıklığına uğramışlık, korku, kaybetmişlik, ıstırap ve ihanet duygularıyla mücadele etmelidir.


  • Maço tavır sergileyen çocuklar
Diğer çocukları sertlik standartlarına göre ve maço davranışlarına göre yargılarlar. 
 
Pısırık olarak anılmaktan korkarlar ve adamsı kategoride yer almaya çalışırlar ki benzemeye çalıştıkları sert insanlar tarafından reddedilmesinler.